CJENIK APARTMANAOpaska: Lollipop apartman može ugostiti do 3 osobe, no apartman mogu rezervirati i roditelji s dvoje male djece.


  • Cijene su iskazane za apartman po noćenju
  • Dijete mlađe od 6 godina se ne računa kao dodatna osoba, no ukoliko je dvoje djece (na primjer roditelji s dvoje djece) tada se djeca računaju kao jedna osoba.
  • Odlazak iz apartmana - 11:00 (najkasnije) - osim ako postoji mogućnost drugačijeg dogovora
  • Dolazak u apartman - 14:00 (najranije) - osim ako postoji mogućnost drugačijeg dogovora